Information för vårdanställda

Vad har vi utgått från?

Vi har i grunden utgått från informationen i ePed, då vi anser att detta är den mest tillförlitliga Svenska källan för medicinering av barn och är traditionellt den som barnläkare i Sverige förlitar sig på.

För Paracetamol gäller i ePed doseringen

Vi följer denna dosering på feberbarn.se.

För Ibuprofen gäller i ePed doseringen

Vi har på feberbarn.se valt att dosera med 7,5 mg/kg för Iburprofen. Anledning att vi inte doserar enligt maxdos 10 mg/kg är att Ibuprofen har en högre potential för njurtoxicitet än paracetamol, och denna risk stiger om barnet blir uttorkat - något som är vanligt förekommande vid febertillstånd.

Som vårdpersonal finns det därför en möjlighet att avvika och ge en högre dosering Ibuprofen utifrån ePed:s rekommendation om du bedömer att barnet är välhydrerat.

FeberBarn.se har inget samarbete med någon läkemedelstillverkare. Vår information är obunden. Vi har valt att lista Alvedon och Ipren på vår hemsida då vi anser att de är så pass vanligt igenkända varumärken av patienterna och föräldrarna ofta misstar dessa för substansnamnen.

Har du frågor? Tveka inte att vända dig till info@medibyte.se